Kompetenskontrakt – formalisera ditt utbildningsprograms arbetslivskontakter!

Ett Kompetenskontrakt är en enkel avsiktsförklaring mellan Mittuniversitetets utbildningsprogram och arbetsgivare som syftar till att bygga starka relationer och långsiktigt utbyte.

Kompetenskontraktet

Ambitionen är att tecknandet av Kompetenskontrakt ska möjliggöra en starkare arbetslivsanknytning i våra utbildningsprogram genom att arbetsgivarna kontinuerligt har möjlighet att erbjuda våra studenter konkreta samarbeten. I många fall handlar det om att just formalisera redan upparbetade kontakter och samarbeten men ett Kompetenskontrakt kan också vara ett sätt att hitta nya arbetsgivare att knyta närmare ett utbildningsprogram.

Kompetenskontrakten innehåller en enkel lista där utbildningsprogram och arbetsgivare avtalar om hur många praktikplatser, jobb, extraknäck, examensarbeten/uppsatser, traineeplatser, gästföreläsningar, studiebesök, mentorskap och skarpa uppdrag man skulle kunna samarbeta kring under ett år. Konkreta uppslag till dessa olika arbetslivsnära samarbeten kan sedan anslås av arbetsgivare i Mittuniversitetets uppdragsportal Karriärsök alternativt ske i direktdialog mellan studenterna och arbetsgivaren. Kompetenskontraktet kan också omfatta deltagande i exempelvis branschråd osv. utifrån utbildningsprogrammens specifika behov.

I samband med att ett Kompetenskontrakt tecknas utses en kontaktperson hos arbetsgivaren och en hos respektive utbildningsprogram. Detta då flera utbildningsprogram kan samarbeta med samma arbetsgivare. Initiativ till Kompetenskontrakt kan tas av ett utbildningsprogram som vill formalisera sina kontakter men kan också komma direkt från arbetsgivare som söker samarbeten till specifika utbildningsprogram.

För studenterna innebär Kompetenskontrakt en öppen dörr till intressanta samarbeten och nätverk både under och i direkt anslutning till studierna och kan med fördel användas i marknadsföringen mot presumtiva studenter.

Med andra ord - Kompetenskontrakt är ett sätt att formalisera ditt utbildningsprograms arbetslivskontakter!

Se hur Kompetenskontraktet presenteras mot arbetsgivare, vilka arbetsgivare som redan tecknat Kompetenskontrakt och hur arbetet startade tillsammans med Handelskammaren Mittsverige 2013

Kompetenskontraktet 2.0

Just nu pågår ett projekt med medfinansiering av Tillväxtverket för att digitalisera och synliggöra kompetenskontrakten i vår digitala annonsportal Karriärsök där vi varje år hanterar hundratals konkreta uppdrags- och jobberbjudanden.

Tillsammans med en referensgrupp med programansvariga, studenter, företag och arbetsgivarrepresentanter utvecklar vi nu en ny digital plattform för kontakter mellan våra studenter och arbetsgivarna.

Håll utkik här efter löpande information. Projektet avslutas november 2017 men plattformen ska lanseras under våren 2017. 

Kontakt Sundsvall

Kontakt Östersund