Nyttja mentorprogrammet till dina studenter

Vi driver sedan ett antal år ett mycket uppskattat mentorprogram på Mittuniversitetet. Det har figurerat mycket i lokalmedia och lyfts som ett bra sätt för studenter att skapa kontakter i arbetslivet.

Mentorerna bjuder på sin erfarenhet och inte minst på sina nätverk, och många återkommer som mentorer år från år. Mittuniversitetets mentorprogram utgår från att studenter och mentorer får ett meningsfullt och ömsesidigt utbyte. Prestigelöshet och öppenhet är grundpelare för relationen. Det är en möjlighet för våra studenter att bygga starka professionella nätverk och få bolla sina tankar med någon med lång erfarenhet från arbetslivet. 

Upplägget

Mentorprogrammet har två uppstarter varje år, en i slutet av september och en i slutet av november, och programmet löper över ett halvår med totalt tre gemensamma träffar med intressanta föreläsare och nätverksbyggande. Därutöver rekommenderar vi att studenterna och mentorerna träffas ca 1 gång per månad och det är studenterna som driver processen och tar initiativ till träffarna.

Mentorprgrammet är öppet för alla studenter från termin 3 och framåt, men vi gör undantag om det är särskilt motiverat. Personlig ansökan gäller för att vi ska kunna göra en bra matchning och antalet platser är begränsade.

Bjud in mentorer

Har du personer i ditt nätverk som du tror skulle vara bra mentorer för just dina studenter? Be dom gärna läsa mer om vad mentorskapet innebär och hur upplägget ser ut. Det finns möjligheter att skicka in en intresseanmälan så tar vi kontakt när vi har en potentiell match.

Mer information och intresseanmälan för mentorer här.

Tipsa studenter

Vill du att dina studenter ska ta chansen att vara med? Tipsa dom gärna i anslutning till ansökningsomgångarna. 

SEPTEMBERSTARTEN: Ansökningen öppen april-maj
NOVEMBERSTARTEN: Ansökningen öppen oktober

Vi gör gärna korta klassinspring i dina klasser om du vill att vi kommer och berättar för studenterna vad mentorprogrammet innebär. Känn dig fri att boka in oss!

Mer information och anmälan för studenter här.

Kontakt

Paulina Franklin

Arbetslivskoordinator

010-1428085

Kristina Rådberg

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1428390