Mötesplats Campus - där studenter och arbetsgivare möts

Dags att sätta dina studenter i kontakt med arbetsgivarna inför praktikperioder exjobb, uppsatser eller kanske inför kommande arbetslivet?

motesplatscampus_osd2017.jpg
Minglet pågår för fullt på Mötesplats Campus

Mittuniversitetet har sedan 2016 börjat paketera det som tidigare varit rekryteringsdagar, arbetsmarknadsmässor och exjobbsdagar under eventparaplyet Mötesplats Campus. Två gånger per år och campusort kommer vi från FUS arbetslivsgrupp att tillsammans med kårerna arrangera dessa event. Syftet med eventen är att studenter och arbetsgivare ska få träffas och lära känna varandra under mingel och kontaktsamtal. Syftet med kontaktsamtalen är att kunna bli så konkreta som möjligt kring framtida samarbeten. Fokus förskjuts därmed från mässa till nätverkande och relationsbyggande. 

Fokus under höst respektive vår

Under höstens event (okt/nov) läggs extra fokus på uppsatser och examensarbeten men det går alldeles utmärkt att nätverka kring praktikplatser, extrajobb eller vad man nu kan tänkas vara intresserad av. Samma sak gäller under vårens event (feb/mars), men där är fokus på konkreta jobbmöjligheter och förberedelser inför arbetslivet.

För dig som lärare/programansvarig

Som lärare eller programansvarig så får du gärna lägga in Mötesplats Campus på studenternas scheman och se till att de arbetsgivare du samarbetar med kring programmet bjuds in och finns på plats. Vill du ha vår hjälp med att bjuda in arbetsgivare så ta gärna kontakt med oss. Vi bjuder alltid in alla arbetsgivare som tecknat kompetenskontrakt, finns representerade i mentorprogram samt våra alumner i Mittuniversitetets alumnnätverk samt LinkedIn.

Mer information och länkar

I kalendern till höger hittar du aktuella datum för kommande mässor. Sprid som sagt gärna detta till dina studenter och  kontakter bland relevanta arbetsgivare. Mer information finns här.

Har du frågor och funderingar? Ta kontakt med Katarina Olsen, katarina.olsen@miun.se, på Avdelningen för Forsknings- och Utbildningsstöd (FUS).

Mötesplats Campus Sundsvall

Våren 2019

28 februari

Hösten 2019

10 oktober

Mötesplats Campus Östersund

Våren 2019

14 mars

Hösten 2019

17 oktober