Steget till kneget

Steget till kneget är en aktivitet som syftar till att förbereda och stödja studenternas steg ut i arbetslivet. Detta kan genomföras kopplat till en praktik eller VFU-period, eller som fristående workshopserie inför avslutade studier.

Gamla bildbanksbilder

Hur går det till?

Genom en workshop-process i tre steg utvecklas studenternas kunskap om de ansökningshandlingar de kan förväntas skicka in till en potentiell arbetsplats eller praktikplats. Deras möjlighet att förbereda sig förbättras och resultatet blir stärkt arbetslivsanknytning och ökad anställningsbarhet.

Steget till kneget kan med fördel kopplas till den workshop-serie runt personlig utveckling som vi kallar ”JUMP”. Du kan läsa mer om det här.

Workshop innehåll

WS 1 – Det skriftliga

Vid det första workshoptillfället går vi igenom olika sätt att skriva sitt CV och personliga brev. Vilka olika teman finns och vad ska man tänka på?

WS 2 – Det muntliga

I workshop två ska vi ta de kompetenser vi i vårt CV har konstaterat att vi har att erbjuda, och träna på att förmedla det muntligt. Hur presenterar man sig på ett bra sätt? Hur fångar man intresse och vad är viktigt att förmedla om sig själv? Och vad innebär egentligen ett ”hisstal”?

WS 3 – Det digitala

Den tredje gången vi möts ska vi titta på vårt digitala CV – Linkedin. Hur kan man jobba med sin Linkedin-profil och vad ska man tänka på i sin aktivitet i detta forum?

Låter det intressant?

Kontakta Katarina.Olsen@miun.se på Avdelningen för Forsknings- och Utbildningsstöd (FUS).