Kommunikationsavdelningen samordnar studentrekryteringsarbetet på Mittuniversitetet i syfte att få bästa effekt av de samlade insatserna. Fakulteternas prioriteringar styr hur vi fördelar våra resurser. Alla aktiviteter vi gör följer Mittuniversitetets övergripande koncept och varumärke.

CH_Östersund_student_01.jpg

Årshjul för arbetet med studentrekrytering

 

AUGUSTI

 • Dialog inleds med fakulteterna om budget och prioriteringar för studentrekryteringen kommande läsår 


SEPTEMBER

 • Introduktionsaktiviteter för antagna studenter 
 • Mindre kampanj för vårterminens utbildningar 
 • Fakulteterna beslutar om budget och prioriteringar för studentrekryteringen kommande läsår 
 • Studentambassadörsutbildning
 • Fotografering till bildbank

OKTOBER

 • Mindre kampanj för vårterminens utbildningar 
 • Plan för övergripande aktiviteter beslutas
 • Dialog med fakulteterna om årets aktiviteter för utbildningarna

NOVEMBER

 • Arbete med programsidor
 • SACO:s utbildningsmässa Stockholm

DECEMBER-JANUARI

 • Varumärkesbyggande kampanj 

FEBRUARI

 • Nolias utbildningsmässor Sundsvall och Östersund
 • Besök på regionala gymnasieskolors utbildningsmässor/inspirationsdagar
 • Varumärkesbyggande kampanj 

MARS

 • Övergripande studentrekryteringskampanj 
 • Aktiviteter för specifika utbildningar/utbildningsområden 
 • Digitala events
 • Besök på regionala gymnasieskolors utbildningsmässor/inspirationsdagar

APRIL

 • Övergripande rekryteringskampanj
 • Digitala events 
 • Aktiviteter för specifika utbildningar/utbildningsområden  
 • Utvärdering och analys påbörjas

MAJ

 • Aktiviteter för sökande påbörjas
 • Rekrytering av nya studentambassadörer startar
 • (Fotografering till bildbanken)

JUNI

 • Presentation av resultat