Bibliotekets stöd till dina studenter

Spara favorit 19 sep september 2019
Biblioteket Östersund

När studenterna söker sig till oss försöker vi i möjligaste mån visa och instruera (hjälp till självhjälp), snarare än att bara svara på frågor. Vi är dock alltid glada att hjälpa till, så tveka inte att skicka studenterna till oss. Här nedan följer ett axplock av vad som kan vara bra för dig som lärare att veta om bibliotekets tjänster.

Biblioteket i Moodle och ämnesguider

Biblioteket i Moodle är bibliotekets digitala resursbank, placerad i den för studenterna bekanta Moodle-miljön. Lika tillgänglig för campusstudenter som för distansstudenter!

I Biblioteket i Moodle hittar du allt från hur du lånar böcker hos oss, till vetenskapliga artiklar, referenshantering, grunderna i officepaketet, sökstrategier och mycket mycket mer. Här hittar du även ingången till våra ämnesguider; Moodlesidor med databasrekommendationer och resurser som gör informationssökningen i just ditt ämne lättare.

Vi uppmuntrar dig som lärare att bekanta dig med Biblioteket i Moodle och ämnesguiden för ditt ämne, så du kan hänvisa studenternas frågor dit. Det finns både en svensk och en engelsk version av Biblioteket i Moodle.

Här hittar du Biblioteket i Moodle
Här hittar du The Library in Moodle

Tycker du det saknas något i Biblioteket i Moodle, eller har du andra synpunkter? Kontakta oss på biblioteket@miun.se

Chatt

Biblioteket chattjänst är öppen under kontorstid och är en väldigt populär tjänst, då man genom den snabbt kan komma kontakt med biblioteket oavsett var man befinner sig. Vi svarar på mellan 1500 och 2000 chattar per år, och frågorna sträcker sig från enkla ärenden kring boklån till komplicerade databassökningsinstruktioner. Chatten hittar du på bibliotekets sidor.

Studieverkstaden

Studieverkstaden är bemannad mellan 13.00 och 14.30 varje vardag under terminstid. Här kan studenter utan tidsbokning möta en språkhandledare, en bibliotekarie och en studentmentor och kan då få hjälp och stöttning oavsett var i skrivprocessen de befinner sig. Läs mer om studieverkstaden.

Boka bibliotekarie

Som student har man möjlighet att boka en timme med en bibliotekarie för djupgående informationssökning, där vi kan prata om sökord, databaser, referenser m.m. Denna tjänst används oftast av C- och D-studenter, och främst vid uppsatsskrivande. Här hittar du bokningsformuläret för Boka bibliotekarie.

Skrivhandledning

Våra skrivhandledare kan på campus eller på distans stötta studenterna i akademiskt skrivande, antingen via studieverkstaden eller via bokade handledningstillfället. Läs mer om skrivhandledningen.

Läsnedsättning

Studenter som har en läsnedsättning kan få hjälp från biblioteket med anpassad kurslitteratur i form av talböcker. Studenterna laddar själva hem sina talböcker från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). Talböcker som redan finns i databasen Legimus kan laddas hem omedelbart, men talböcker som inte finns måste studenten beställa via biblioteket. Observera att det tar 6-12 veckor för MTM att producera en talbok. Det underlättar alltså mycket för dessa studenter om ni som lärare ser till att de får tillgång till litteraturlistan i god tid innan kursstart. Läs mer om servicen till läsnedsatta studenter.

Kurslitteratur

Kurslitteratur lånas ut i 10 dagar. Biblioteket köper in 3-4 exemplar av varje obligatorisk kusbok. Vi hämtar kurslistorna från Atlas och utgår från de datum som gäller för färdigställandet av kursplaner, alltså 1 juni för höstterminen och 1 december för vårterminen. Gör du ändringar i litteraturlistan efter dessa datum behöver du meddela biblioteket så vi kan anpassa vårt bestånd.

Studentmentorer

Studentmentorerna sitter i biblioteket mellan 11.00 och 15.00 på dagarna. De kan hjälpa till med tekniska svårigheter i t.ex. Moodle och Studentportalen och grundläggande Word-formalia, såsom att formatera innehållsförteckningar och sidnumrering. Här kan du läsa mer om Studentmentorerna.