Informationssökning för dina studenter

I högskolelagen förordas att studenten under grundutbildningen "skall utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå" (SFS 1992:1434, 1 kap, 8§).

Biblioteket Campus Östersund

Universitetsbiblioteket erbjuder kursmoment i informationssökning på alla nivåer. Du som lärare kan tillsammans med undervisande bibliotekarie skräddarsy ett anpassat moment i informationssökning för dina studenter. Vi arbetar både med enskilda kurser och med progressionsplaner för program där undervisning i informationssökning är ett återkommande inslag.

Tänk på att studenterna alltid bör ha en uppgift i kursen som kräver informationssökning i samband med vår undervisning så att den känns relevant för studenterna. Ett undervisningspass brukar vara 2-3 timmar, beroende på nivå och innehåll, och inkluderar alltid workshopelement där studenterna får söka själva.

Moment vi kan erbjuda i informationssökningsundervisningen:
En biblioteksintroduktion, vilket inkluderar bibliotekets webbplats och service, sökning i Primo mm.
Grundläggande sökningar i databaser
Fördjupande sökningar i databaser
Sökmetoder och sökverktyg
Kritisk värdering
Vetenskaplig publicering och publikationstyper
Tolka och dokumentera referenser, referenshanteringssystem

Beställ informationssökning

Ort