Utbildningsutvärderingar inom Treklövern

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten har införts vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Här finns mer information om utvärderingssystemet, de utvärderingar som pågår och de som har avslutats.

Kontakt

Håkan Wiklund

Prorektor |Vice-chancellor

010-142 83 85

Lena Lenner

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-142 82 73

Anna Scherdin

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-142 89 96