Slutrapporter

Spara favorit 15 okt oktober 2018
Risk- och krishanteringsprogrammet

Här kan du läsa bedömargruppernas rapporter från utbildningsutvärderingarna inom Treklövern, samt de handlingsplaner som lämnats in efter ett år.

Rapporterna från samtliga tre lärosäten plus underlagen och handlingsplanerna (när ett år passerat) går att hitta i "Treklöverarkivet". 

Omgång 3

Arbetet med att skriva självvärderingar samt läsa och bedöma självständiga arbeten och självvärderingar har pågått under våren 2019. Under maj månad hade sedan alla tre kluster lärosätesintervjuer. Kluster 3 besökte Mittuniversitetet medan övriga intervjuer skedde via bildkonferens. Efter att bedömargruppens rapport kommit har lärosätet ett år på sig att arbeta med åtgärder innan arbetet ska redovisas för Treklöverns ledningsgrupp under hösten 2020. 

Sociologi (kluster 3)
Läs rapportLyssna

Juridik (kluster 9)
Läs rapportLyssna

Svenska språket och litteraturvetenskap (kluster 11)
Läs rapportLyssna

Omgång 2 

Arbetet med att skriva självvärderingar samt läsa och bedöma självständiga arbeten och självvärderingar har pågått under hösten 2018. Under januari och februari hade sedan alla tre kluster lärosätesintervjuer. Kluster 4 besökte Mittuniversitetet medan övriga intervjuer skedde via bildkonferens. Efter att bedömargruppens rapport kommit har lärosätet ett år på sig att arbeta med åtgärder innan arbetet ska redovisas för Treklöverns ledningsgrupp i maj/juni 2020. 

Kulturgeografi och turismvetenskap (kluster 4)
Läs rapportLyssna

Psykologi och kriminologi (kluster 5)
Läs rapportLyssna

Biologi, kemi och miljövetenskap (kluster 12)
Läs rapportLyssna

Omgång 1 

Efter att bedömargruppens rapport kommit har lärosätet ett år på sig att arbeta med åtgärder innan arbetet ska redovisas för Treklöverns ledningsgrupp i okt/nov 2019.  

Nationalekonomi och företagsekonomi (kluster 1)
Läs rapportLyssna   Handlingsplan publiceras 29 november

Informatik samt Arkiv- och informationsvetenskap (kluster 6)
Läs rapportLyssna   Läs handlingsplanLyssna

Journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap (kluster 7)
Läs rapportLyssna   Läs handlingsplanLyssna

Piloten

Utvärderingsomgången inleddes under hösten 2016 och bedömargrupperna lämnade över sina slutrapporter i maj 2017. I maj 2018 redovisades sedan handlingsplanerna för Treklöverns ledningsgrupp och i februari 2019 avslutades utvärderingen. 

Statsvetenskap (kluster 2)
Läs rapportLyssna   Läs handlingsplanLyssna

Byggnadsteknik, energiteknik, kemiteknik och miljöteknik (kluster 13)
Läs rapportLyssna   Läs handlingsplanLyssna

Historia och religionsvetenskap (kluster 19)
Läs rapportLyssna   Läs handlingsplanLyssna