Årets tema var internationalisering på hemmaplan. Vi lever i en globaliserad värld och pandemin har öppnat upp nya behov och möjligheter för internationellt samarbete.

Virtuella utbyten är ett viktigt verktyg för att ge studenterna kunskaper för att kunna arbeta i en global miljö eller på en internationell arbetsplats i framtiden.

Inspirationsdagen genomfördes digitalt 4 november 2020.  Ett stort tack till alla föreläsare från Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Jönköping University som gav oss nya idéer och perspektiv på hur man kan jobba med internationalisering i undervisningen. 

Är du intresserad av internationalisering på hemmaplan? 
Här kan du läsa mer om hur du kommer igång.

Pedagogisk inspirationsdag 2020 anordnades av Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS) i samarbete med fakulteternas råd för utbildning på grund- och avancerad nivå (GRU och GRUR).