Supported Education

Spara favorit 8 nov november 2019

Vill du som lärare vara med och pröva en metod för att ge tidigt pedagogiskt stöd i syfte att förebygga psykisk ohälsa och avhopp bland studenter? En utbildning i metoden kommer att ges till intresserade lärare under våren 2020.

Utbildning i metoden Supported Education

Våren 2020, 20-22 april, genomförs en utbildning för lärare i metoden Supported Education. Professor Lies Korevaar från Groningens universitet kommer att hålla i utbildningen. Han har mångårig erfarenhet av metoden och använder den själv i sitt arbete med universitetsstudenter. Titta på presentationen av metoden från rektorns inspirationsdagar.Lyssna

Under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 kommer fyra av de lärare som genomgått utbildningen erbjudas möjlighet att arbeta 20 procent av sin tid som Supported Education-mentorer på sina institutioner. 

Om du är intresserad av att gå utbildningen ska du anmäla ditt intresse till Maria Warne: maria.warne@miun.se

I januari kommer det att anordnas en informationsträff om projektet. Håll utkik efter datum eller anmäl dig till Maria Warne för att få fortsatt information.

Projektet Supported Education är ett ALP-projekt som finansieras av Mittuniversitetet. Det har som syfte att skapa en studiemiljö som gör att fler studenter väljer att fullfölja sin utbildning, även om de upplever påfrestningar och motgångar kopplade till funktionsvariationer och/eller psykisk ohälsa. Projektet avser att skapa mer likvärdiga villkor för studenterna. Genom projektet vill vi testa om metoden Supported Education kan bidra till att både unga och äldre studenter fullföljer sina högre studier i större utsträckning.

Läs mer om metoden

I skriften "Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan – Verktygslåda Supported Education"Lyssna kan du läsa mer om metoden. Skriften är utgiven av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa i ett EU-finansierat projekt som heter SECiSo, Supported Education in Civil Society.