Ladok

Ladok är vårt studiedokumentationssystem som omfattar studerande på grund- avancerad och forskarnivå. Här rapporterar du utbildningsresultat, administrerar webbregistrering, tentamenstillfällen,...

Mall för självständigt arbete

På den här sidan finns nedladdningsbara mallar, även kallade försättsblad, för studenters självständiga arbeten. Det är kursansvarig lärares ansvar att tillgängliggöra mallen i kursmiljön för...

Välkommen till Schemafunktionen

Från höstterminen 2019 har vi påbörjat ett nytt arbetssätt för schemaläggning på Mittuniversitetet. Det syftar till att förenkla processen, både för lärare och schemaläggare, med studenternas behov...

Tentamenssamordning

Här kan du söka ut tentamenstillfällen per avdelning och söka fram aktuella tentamensanslag när tid och plats är bestämd

Utbildningsdatabasen Atlas

Atlas ger oss en gemensam databas för att på ett samlat sätt presentera vårt utbildningsutbud på webb.