Ändra information i inforutan i schemat

Med anledning av den utökade arbetsbelastningen för schemafunktionen gällande av-/ombokningar pga Covid19 ber vi er att själva lägga in information i inforutan kring eventuella ändringar i den mån det är möjligt.

Du som lärare kan själv lägga till eller ändra information till studenterna i inforutan i ett schema, t.ex. momentbeskrivning, läsanvisningar eller annan info som studenterna behöver ta del av. Dock är det enbart den lärare som står på passet som kan ändra i inforutan.

Dessa typer av schemaändringar kan ni själva lägga in som en information i inforutan:

  • Enbart avboka fysisk lokal där passet ska ligga kvar i schemat på samma dag och tid men ska ges via Distans/Zoom – här kan man i inforutan lägga in att undervisningen kommer ske på annat sätt t.ex. via Distans/Zoom
  • Inställt pass -  här kan man i inforutan lägga in att passet är inställt
  • Byte av lärare - där det fungerar att enbart informera om ett lärarbyte så kan ändringen meddelas i inforutan. Om det är av vikt att rätt lärarnamn står på passet, se info angående schemaändringar nedan

För dessa typer av schemaändringar behöver ni skicka ett ärende till schemafunktionen:

  • Ändring av information i inforutan där man inte står som lärare på ett pass eller där man av annan anledning inte kan lägga in information i inforutan - fyll i och skicka in ändringsmall
  • Byta fysisk lokal - fyll i och skicka in ändringsmall
  • Flytta pass/byta datum/tid - fyll i och skicka in ändringsmall
  • Byte av lärare, där det är av vikt att rätt lärarnamn står på passet - fyll i och skicka in ändringsmall

Läs mer om hur ni ändrar/lägger till information i inforutan i ett schema samt gå till ändringsmallen här