Utlysning av forskningsmedel inom ungdomsvård och missbruksvård. Sista ansökningsdag den 28 februari 2020

Spara favorit 30 okt oktober 2019
Miunskylt

UTLYSNING AV FORSKNINGSMEDEL INOM UNGDOMSVÅRD OCH MISSBRUKSVÅRD

Ansökningstillfälle den 28 februari 2020

Statens institutionsstyrelse, SiS, svarar för planering, ledning, drift och uppföljning av de särskilda ungdomshemmen och LVM- hemmen. En viktig uppgift för SiS är att bedriva metodutveckling samt att stödja forskning i syfte att öka kunskapen om och förbättra SiS vård och behandling.

SiS välkomnar forskningsansökningar som tar sin utgångspunkt i myndighetens forskningsprogram, med fokus på vård och behandling under tvång. Forskningens frågeställningar ska vara nära kopplade till SiS verksamhet.

Utöver studier om utfall och uppföljning av vården välkomnas särskilt studier eller kunskaps-/forskningsöversikter om:

* behandlingsinsatser för ungdomar och vuxna i samsjuklighet mellan missbruk och psykisk ohälsa inom heldygnsvård

* brottsförebyggande insatser för ungdomar inom heldygnsvård, med särskilt fokus på gängkriminalitet

Ansökningstillfället gäller såväl ett- som fleråriga forskningsprojekt.

Senast den 28 februari 2020 ska projektskisser ha inkommit till Statens institutionsstyrelse för projekt som avses löpa från och med 2021-01-01.

Läs mer och ladda ner forskningsprogram, ansökningshandlingar och anvisningar från www.stat-inst.se/ansokan.

 

---------------------------------

Statens institutionsstyrelse

HK

Box 30224

104 25 Stockholm

Tfn 0104534008

 

www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med psykosociala problem och för vuxna med missbruk. SiS verkställer också sluten ungdomsvård.

 

 

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu