Klimatanpassning.se: Klimatanpassningsexempel från norra Sverige

Spara favorit 19 nov november 2019
Miunskylt

Hej!

Klimatanpassning.se är en webbportal där information om hur klimatförändringen påverkar vårt samhälle och hur man kan jobba för att klimatanpassa sin verksamhet.  Portalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med Myndighetsnätverket för klimatanpassning.

Klimatanpassning.se har samlat in en rad olika exempel på anpassning till ett förändrat klimat som har utförts runt om i landet, länk till exempelsamlingen. Exemplen är väldigt varierade och beskriver allt från organisatoriska strukturer till tekniska lösningar och byggprojekt. Syftet med exemplen är att ge nya idéer och lära av andra. Det vi upptäckt är att norra Sverige är underrepresenterat. Detta vill vi råda bot på och letar därför efter spännande exempel att skriva om. Därför vill vi ha in tips på anpassningsåtgärder.

För att kunna bli ett Portalen-exempel behöver det vara praktiska, genomförda klimatanpassningsåtgärder.

Hör gärna av dig till oss med tips på åtgärder, om möjligt med en länk till mer information kring åtgärden.

För mer information om webbplatsen:

Klimatanpassning.se

Tack på förhand.

 

Med vänliga hälsningar

Bodil Englund

Sektorsansvarig klimatanpassning

SMHI / Swedish Meteorological and Hydrological Institute

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

SE - 601 76 NORRKÖPING

www.smhi.se www.klimatanpassning.se

Email: bodil.englund@smhi.se

Telefon: 011 495 83 63

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu