Utlysning Riskkommunikation och individens beredskap vid olyckor, kris och krig. Sista ansökningsdag den 9 januari 2020

Spara favorit 27 nov november 2019
Miunskylt

 

 

 

 

 

 

 

Utlysning
2019-11-26

 

 

 

 

 

MSB utlyser 18 miljoner kronor till forskning inom området Riskkommunikation och individens beredskap för olyckor kris och krig. Utlysningen kommer att ske i ett steg och sista ansökningsdag är den 9 januari 2020.


MSB ser ett stort behov av forskning inom området riskkommunikation och har identifierat två övergripande inriktningar. Du som forskare kan välja att lämna in en ansökan som omfattar delar av en eller båda inriktningar.

Inriktning 1. Kommunernas riskkommunikation och människors delaktighet

Inriktning 2. Individens ansvar och beredskap.

Läs mer om utlysningen på msb.se

 

 

 

 

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu