Ledningspodden startades i mars 2018 som ett komplement till den skriftliga information som ledningen ger via Medarbetarportalen eller andra kanaler. Nu är det dags att utvärdera försöket och sedan ta ställning till hur Ledningspodden ska leva vidare. Dina synpunkter är viktiga!

Synpunkter på ledningspodden

Har du lyssnat på Ledningspodden?
Du har svarat NEJ, varför lyssnar du inte?
Du har svarat  JA, ta ställning till dessa påståenden:
Innehållet är aktuellt
Innehållet är informativt
Innehållet kompletterar annan ledningsinfo
Innehållet är ger inblick i ledningens arbete
Innehållet är angeläget