Facklig samverkan

Regler

Villkorsavtal

Lokalt samverkansavtal

Lokalt avtal om facklig förtroendemannatid

Handläggningsordning

Rekommendationer för tillämpning av lokalt samverkansavtal