Här finns de styrdokument som reglerar Mittuniversitetets samverkan med näringsliv och samhälle.

Via de länkade rubrikerna nedan finner du de styrande dokumenten för uppdragsverksamhet och nyttiggörande.

Styrdokument - Samverkan