Uppdragsverksamhet

Regler

Regler för uppdragsutbildning

Detta styrdokument sammanfattar det regelverk som styr uppdragsutbildning och anger de beslut och åtgärder som vid ett givet tillfälle fordras. 

Regler för uppdragsutbildning

Regler för inofficiella dokument

Mittuniversitetet skapar både officiella och inofficiella dokument i form av bevis, intyg och diplom för genomgången utbildning, anställning och arbetsinsatser, stipendie- och prisutdelning. Detta styrdokument definierar officiella dokument och anger reglerna för utdelning av inofficiella dokument.

Regler för inofficiella dokument