Utbildning på grund- och avancerad nivå

Här finns de regler och styrdokument som gäller för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Mittuniversitetet.

Styrdokument

Tillgodoräknanden

Mittuniversitetets tillgodoräknandeordning innehåller regler gällande såväl studentens rättssäkerhet som universitetets myndighetsansvar i tillgodoräknandeärenden samt handläggningsordning som ska...