Utbildning på grund- och avancerad nivå

Här finns de regler och styrdokument som gäller för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Mittuniversitetet.

Via de länkade rubrikerna nedan når du de styrande dokumenten för att utforma och hantera ämnen och huvudområden samt utbildningsutbud, antagning, att utbilda, tillgodoräknanden, examina och utvärdering.

Styrdokument

Tillgodoräknanden

Mittuniversitetets tillgodoräknandeordning innehåller regler gällande såväl studentens rättssäkerhet som universitetets myndighetsansvar i tillgodoräknandeärenden samt handläggningsordning som ska...