Examen

Regler

Mittuniversitetets examensordning

Utfärdande av kursbevis

Utfärdande av kursbevis

Högskoleförordningen, Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, Förordningen om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning samt Förordning om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer styr när kursbevis ska utfärdas. Kursbevis ufärdas från och med den 12 november 2018 endast från Ladok (dnr: MIUN 2018/2052). Kursbevis utfärdas av ansvarig fakultetsadministratör vid respektive institution. För kursbevis för kurser inom uppdrags-, rektors- och basårsutbildning hänvisas till Ladok@miun.se. 

Examensbeskrivningar