Tillgodoräknanden

Mittuniversitetets tillgodoräknandeordning innehåller regler gällande såväl studentens rättssäkerhet som universitetets myndighetsansvar i tillgodoräknandeärenden samt handläggningsordning som ska underlätta både hantering och bedömning av tillgodoräknandeansökan.

Syftet med ett tillgodoräknande är att en student inte ska behöva studera något som hen redan har motsvarande färdigheter i. En student som har genomgått en viss utbildning med godkänt resultat eller har motsvarande yrkeserfarenhet har rätt att få detta tillgodoräknat som utbildning vid samma eller annat lärosäte om inte väsentlig skillnad föreligger mellan utbildningarna.

Tillgodoräknandeordningen och andra dokument med anknytning till tillgodoräknandeprocessen finns samlade här nedan och frågor härom kan ställas till Examensenheten: examen@miun.se