Regler

Betygskriterier

Betygskriterier och benämningar för den målrelaterade sjugradiga betygsskalan som används vid Mittuniversitetet. MIUN 2005/1086.

För den sjugradiga betygsskalan finns generella betygskriterier, gemensamma för all utbildning på grundnivå och avancerad nivå. För varje ämne/huvudområde finns dessutom specifika kriterier. För en del kurser finns dessutom kursspecifika betygskriterier inskrivna i kursplanen. 

 

Specifika betygskriterier för ämnen och huvudområden

Examination

Regler för examination som till exempel inom vilken tid studenterna bör få sina tentaresultat och hur lång tid minst ska det vara till omtentamen samt samt kriterier för examinator.

Regler för examination

Rektorsbeslut 2020-06-02
Dnr: MIUN 2020/1174