Regler

Betygskriterier

Vid Mittuniversitetet tillämpas målrelaterad sjugradig betygsskala och målrelaterad tregradig betygsskala. Det finns via dispens möjlighet att även tillämpa tvågradig betygsskala (rektorsbeslut dnr MIUN 2019/1223).

För varje ämne/huvudområde finns dessutom specifika kriterier. För en del kurser finns dessutom kursspecifika betygskriterier inskrivna i kursplanen. 

Specifika betygskriterier för ämnen och huvudområden

Examination

Regler för examination som till exempel inom vilken tid studenterna bör få sina tentaresultat och hur lång tid minst ska det vara till omtentamen samt samt kriterier för examinator.

Regler för examination

Rektorsbeslut 2020-06-02
Dnr: MIUN 2020/1174