Regler

Betygskriterier

Vid Mittuniversitetet tillämpas en målrelaterad sjugradig eller tregradig betygsskala i de flesta kurser. På vissa kurser tillämpas en tvågradig betygsskala. Vilken betygsskala som gäller för en specifik kurs anges alltid i kursplanen. Observera att det kan finnas moment i kursen som betygssätts med en annan betygsskala än den som ges som betyg för hela kursen.

För respektive betygsskala finns generella betygskriterier: 

För den sjugradiga betygsskalan finns även specifika betygskriterier för varje ämne/huvudområde, se listan nedan. För ett antal ämnen/huvudområden finns motsvarande även för den tregradiga betygsskalan. För vissa kurser finns dessutom kursspecifika betygskriterier inskrivna i kursplanen.

Ämnes-/huvudområdesspecifika betygskriterier för den tregradiga betygsskalan


Ämnes-/huvudområdesspecifika betygskriterier för den sjugradiga betygsskalan

Examination

Regler för examination som till exempel inom vilken tid studenterna bör få sina tentaresultat och hur lång tid minst ska det vara till omtentamen samt samt kriterier för examinator.

Regler för examination

Rules for examination

Rektorsbeslut 2020-06-02
Dnr: MIUN 2020/1174