Examination

Regler för examination som till exempel inom vilken tid bör studenterna få sina tentaresultat och hur lång tid minst ska det vara till omtentamen samt  samt kriterier för examinator.

Regel för examination

Rektorsbeslut 2019-12-17
Dnr: MIUN 2019/1998