Verksamhetsstöd

Här finns de styrdokument som hör hemma inom området verksamhetsstöd.

Styrdokument - Verksamhetsstöd

Personal

Personalområdet har många styrdokument, de är sorterade inom delområden.

Kommunikation

Här finns kommunikationspolicy, plan för kommunikation, språkpolicy och Mittuniversitetets grafiska profil.

Juridik och avtal

Arne Wahlström

Chefsjurist|Head of Legal Affairs

+46 (0)10-1428883

Jon Öberg

Jurist|Jurist

+46 (0)10-1427897

Upphandling

Carina Wikstrand

Handläggare|Administrative Officer

+46 (0)10-1428554