Här finns de styrdokument som hör hemma inom området verksamhetsstöd.

Här finner du styrande dokumenten för arkiv och diarium, personal, ekonomi, upphandling, IT, nät och telefoni, kommunikation, lokaler, säkerhet, studieadministration samt biblioteksverksamhet.

Styrdokument - Verksamhetsstöd

Personal

Personalområdet har många styrdokument, de är sorterade inom delområden.

Kommunikation

Här finns kommunikationspolicy, plan för kommunikation, språkpolicy och Mittuniversitetets grafiska profil.

Ekonomiadministrativ handbok

Handboken är ett hjälpmedel för att erhålla en rättvisande redovisning utifrån de externa och interna krav Mittuniversitetet har att följa.

Ekonomiadministrativ handbok

Kontakt

Juridik och avtal:

Arne Wahlström 
Jurist, ULS

Jon Öberg
Jurist, ULS

Upphandling

Carina Wikstrand
Upphandlare, ULS