Administration/planering

Strategi

Strategi för verksamhetens förutsättningar 2019-2023

Strategidokumentet beskriver den gemensamma bilden av vårt uppdrag och vår utveckling, vår vision och det värde vi tillsammans skapar. Strategin är en och samma för hela universitetet och framtagen efter dialog i hela verksamheten.

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
DNR: MIUN 2018/1006

Handläggningsordning

Handläggningsordning för etablerande av avtal med utländska lärosäten

Handläggningsordningen tydliggör ansvarsfördelning, beslutsprocesser samt arbetsgång vid etablerandet av avtal med utländska lärosäten. Handläggningsordningen omfattar även en guide för arbetsprocessen med tillhörande checklista.

Handläggningsordning för etablerande av avtal med utländska lärosäten
Bilaga: Guide för etablerande av avtal med utländska lärosäten