Regel

Regel för postöppning

Fullmakt för öppning av post, fax och e-post vid anställds frånvaro.

Regel för postöppning

Regler för bevarande av elektroniska handlingar vid Mittuniversitetet