Övergripande

Ekonomiadministrativ handbok

Handboken är ett hjälpmedel för att erhålla en rättvisande redovisning utifrån de externa och interna krav Mittuniversitetet har att följa.

Ekonomiadministrativ handbok

Regler

Regelverk för tjänsteresor och förläggning av möten

Regler för representation

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning.

Regler för representation 

Beslutsdatum: 2019-12-17 tillsvidare
Handläggare: Ekonomiavdelningen, Thomas Nilsson

 

Regelverk för betalkort