Policies

Policy för utlåning och uthyrning av lokaler

Denna policy reglerar vad som gäller vid utlåning och uthyrning av Mittuniversitetets lokaler.

Policy för utlåning och uthyrning av lokaler

Handläggningsordning

Handlingsplan för tillgänglighet avseende funktionshinder

Handlingsplan för att personer med funktionshinder ska kunna besöka, studera och arbeta vid Mittuniversitet på lika villkor som andra.

Handlingsplan för tillgänglighet avseende funktionshinder