Personalområdet har många styrdokument, de är sorterade inom delområden.