PageType: FaqCategoryPage

Kvalitetskriterier för professorsanställning (Qualifications criteria for the appointment of professors), NMT

Kvalitetskriterier för antagning till docent (Qualifications criteria for the appointment of associate professors), NMT

Riktlinjer för anställningsprofil, kungörelse och annons, HUV

Regler och anvisningar vid anställning och befordran samt antagning av docent, HUV

Kvalitetskriterier anställning universitetslektor (Qualifications criteria for the appointment of senior lecturers), NMT

Kvalitetskriterier anställning biträdande lektor (Qualifications criteria for the appointment of assistant senior lecturers), NMT