Kvalitetskriterier för professorsanställning (Qualifications criteria for the appointment of professors), NMT