Kvalitetskriterier anställning universitetslektor (Qualifications criteria for the appointment of senior lecturers), NMT

Krav för anställning som universitetslektor inom fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier

Kvalitetskriterier anställning universitetslektor NMT