Bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet

Begreppet bisyssla betyder i princip varje syssla eller verksamhet, tillfällig eller permanent, med eller utan ekonomisk ersättning, som en arbetstagare har vid sidan av anställningen vid Mittuniversitetet, och som inte kan hänföras till privatlivet.

Regler för bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet