Handläggningsordning

Licenshantering vid Mittuniversitet

Regel

Regler för Mittuniversitetets arbetsredskap

Styrdokumentet omfattar regler för hur anställda vid Mittuniversitetet får använda de arbetsredskap som arbetsgivaren tillhandahåller. 

Regler för Mittuniversitetets arbetsredskap

Riktlinjer systemförvaltning

Mittuniversitetets riktlinjer för systemförvaltning beskriver syfte, roller och organisation för systemförvaltningsarbetet.

Riktlinjer för Mittuniversitetets systemförvaltning

Regler för Office 365

Detta styrdokument innehåller vad som gäller vid användning av Office 365 utöver de allmänna reglerna som ingår i Mittuniversitetets ansvarsförbindelse.

Regler för Office 365

Engelsk översättning av reglerna: Rules for Office 365