Strategi

Måldokument för IT-verksamheten 2017-2019

Handläggningsordning

Licenshantering vid Mittuniversitet

Regel

Regler för Mittuniversitetets arbetsredskap

Styrdokumentet omfattar regler för hur anställda vid Mittuniversitetet får använda de arbetsredskap som arbetsgivaren tillhandahåller. 

Regler för Mittuniversitetets arbetsredskap

Riktlinjer systemförvaltning

Riktlinjerna förtydligar roller och ansvar samt tydliggör processer och rutiner som ingår i systemförvaltningen.

Riktlinjer för Mittuniversitetets systemförvaltning

Regler för Office 365

Detta styrdokument innehåller vad som gäller vid användning av Office 365 utöver de allmänna reglerna som ingår i Mittuniversitetets ansvarsförbindelse.

Regler för Office 365

Engelsk översättning av reglerna: Rules for Office 365