Strävan är att vara erkänt framgångsrika, såväl bland studenter och arbetsgivare som i nationella jämförelser med andra lärosäten. Formerna för samverkan med våra alumner ska vara välutvecklade i syfte att stärka arbetet med regional skolsamverkan och arbetslivsanknytning.

Sidan uppdaterades 2021-10-22