Strävan är att vara erkänt framgångsrika, såväl bland studenter och arbetsgivare som i nationella jämförelser med andra lärosäten. Formerna för samverkan med våra alumner ska vara välutvecklade i syfte att stärka arbetet med regional skolsamverkan och arbetslivsanknytning.

Gruppen Arbetsliv inom Avdelningen för Forsknings- och Utbildningsstöd (FUS) ansvarar för området och det finns mycket stöd, verktyg, universitetsövergripande aktiviteter och annat som du som lärare eller programansvarig/kursansvarig kan nyttja på olika sätt för att stärka arbetslivsanknytningen inom just din kurs eller program.

Varje år genomförs en studie i samarbete med Universum för att se hur våra studenter ser på Mittuniversitetet jämfört med hur andra studenter ser på sina respektive lärosäten utifrån frågeställningar kring studenternas förberedelse och förväntningar på arbetslivet. Rapporterna finns tillgängliga för den intresserade.  

Lär mer om de olika möjligheterna här nedan och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar. Vi finns presenterade längre ner på sidan. 

Kontakt

Anahit Vardanian

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1427876

Fredrik Wigdén

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1427868

Joakim Samuelsson

Alumnikoordinator|Alumni Coordinator

010-1428236

Katarina Olsen

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1427811

Kristina Rådberg

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1428390

Paulina Franklin

Arbetslivskoordinator

010-1428085

Åsa Yderfält

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1428672