Strävan är att vara erkänt framgångsrika, såväl bland studenter och arbetsgivare som i nationella jämförelser med andra lärosäten. Formerna för samverkan med våra alumner ska vara välutvecklade i syfte att stärka arbetet med regional skolsamverkan och arbetslivsanknytning.

Kontakt

Anahit Vardanian

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

+46 (0)10-1427876

Fredrik Wigdén

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

+46 (0)10-1427868

Hilda Månsson

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

+46 (0)10-1428983

Joakim Samuelsson

Alumnikoordinator|Alumni Coordinator

+46 (0)10-1428236

Katarina Olsen

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

+46 (0)10-1427811

Kristina Rådberg

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

+46 (0)10-1428390

Paulina Franklin

Arbetslivskoordinator

+46 (0)10-1428085

Sofia Söderin

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

+46 (0)10-1428794

Åsa Yderfält

notitle|notitle

+46 (0)10-1428672