JUMP ‑ Jag Utvecklar Min Potential

JUMP är en aktivitet som syftar till att stödja utbildningars moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik.

Sidan uppdaterades 2023-09-18