JUMP - Jag Utvecklar Min Potential

JUMP är en aktivitet som syftar till att stödja utbildningars moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik.

Titeln JUMP syftar dels till en ambition att främja studenternas ”hopp” in på arbetsmarknaden, men kan också utläsas som en förkortning av ”Jag Utvecklar Min Potential”

Sidan uppdaterades 2020-04-07