Studenter vid sportteknologi jobbar med CAD

Steget till kneget är en aktivitet som syftar till att förbereda och stödja studenternas steg ut i arbetslivet. Detta kan genomföras kopplat till en praktik eller VFU-period, eller som fristående workshopserie inför avslutade studier.

Sidan uppdaterades 2023-01-10