Boka informationssökning för dina studenter

I högskolelagen förordas att studenten under grundutbildningen "skall utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå" (SFS 1992:1434, 1 kap, 8§).

Biblioteket Campus Östersund

Beställ informationssökning

Ort

Sidan uppdaterades 2022-02-01