Det finns en mängd olika digitala verktyg att använda som komplement till din undervisning.

För dig som jobbar mycket med distanskurser, blended learning eller aktivt lärande finns det en mängd olika digitala verktyg som kan underlätta och utveckla din undervisning. Här finner du ingången till några av verktygen, samt instruktioner och lärobjekt om dem.

Miunplay

Miun Play är Mittuniversitetets mediaportal. Det är här lärare och studenter laddar upp media som produceras på Mittuniversitetet.

Teams

Teams är en chattbaserad samarbetsyta och ett mötesverktyg. Den är en av de tjänster som ingår i den molnbaserade plattformen Office 365 (O365) som universitetet använder.

Zoom

E-mötesverktyget Zoom kan användas för undervisning på distans i realtid tex föreläsningar, seminarier, handledning, grupparbeten och för nätbaserade möten.

Padlet

Padlet är ett verktyg för att skapa digitala anslagstavlor som deltagare i ett möte eller seminarium kan redigera i samtidigt. På anslagstavlan kan deltagare skapa block innehållandes text, bild,...

Mentimeter

Mentimeter är ett presentationsverktyg och responssystem. Du kan som föreläsare ställa frågor till din publik och låta dem svara anonymt med sina bärbara enheter. Samtidigt som publiken svarar så k...