Teams är en chattbaserad samarbetsyta och ett mötesverktyg. Den är en av de tjänster som ingår i den molnbaserade plattformen Office 365 (O365) som universitetet använder.

I Teams kan du skapa specifika grupper för exv. din institution/avdelning/motsvarande eller för ett projekt/arbetsområde. Där kan gruppen dela filer och samarbeta i realtid.

Du kan även använda Teams för kommunikation och samarbete med dina studenter.

Mer information

Läs mer om O365 med Teams och vad som gäller vid användning av tjänsterna

Tips och råd för lärare som vill använda Teams för kommunikation och samarbete med studenter