Teams är en chattbaserad samarbetsyta och ett mötesverktyg. Den är en av de tjänster som ingår i den molnbaserade plattformen Office 365 (O365) som universitetet använder.