Bidra till framtidens digitala Mittuniversitet!

Är du lärare på NMT och gillar utmaningar? Är du intresserad av utbildning på distans?

Nu påbörjas ett unikt utvecklingsarbete där engagerade lärare vid Mittuniversitet tillsammans tar itu med några av de stora och hittills olösta utmaningar som finns kring distansutbildning.

Fokus är på hur praktiska moment, som praktik, laborationer, fältstudier eller designuppgifter, kan genomföras på distans på ett bra sätt. Utvecklingsarbetet kan till exempel genomföras genom att olika tillvägagångssätt prövas, observeras och diskuteras kollegialt, men deltagarna har stor frihet att själva välja arbetets utformning och inriktning.

Arbetet genomförs under hösten 2021 med gemensam start tisdagen den 14 september kl 13–15. Pedagogiska utvecklare på FUS hjälper till med att organisera arbetet. Deltagare arvoderas med motsvarande tio arbetstimmar. Intresseanmälan görs i formuläret nedan.

Frågor eller funderingar? Kontakta universitetspedagogisk utvecklare Henrik Brandén på FUS.

Anmälan är stängd!