1.3 Skriva och publicera välkomstbrev

När antagningsbeskeden når våra nya studenter är de ivriga och förväntansfulla. Till nya programstudenter, och i vissa kurspaket och kurser, ska ett välkomstbrev skrivas och publiceras på medarbetarsidorna.

Välkomstbrevet ska innehålla information om kursstart, schema, litteraturlistor och kontaktuppgifter och annat som är viktigt att veta inför uppstarten. Tydlig information gör att steget till att tacka ja till utbildningsplatsen och påbörja utbildningen blir inte lika stort. Tydlig information gör också att vi får färre frågor att hantera.

Välkomstbrevet publiceras i Atlas. 

Tillbaka