SECiSo, Supported Education in Civil Society

Det övergripande målet för SECiSo är att implementera Supported Education i Sverige med det civila samhället som en komplementär resurs för skolavhoppare och unga som varken arbetar eller studerar.

Mäns händer

Kontakt

Maria Warne

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428678