Vid avdelningen Forsknings- och utbildningsstöd ges ett flertal workshops för lärare som vill fördjupa sina kunskaper inom pedagogik och didaktik.

Risk- och krishanteringsprogrammet

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-05-05